Автосервизи
Каква е разликата между шумозаглушител и резонатор?
056
Изпускателната система на автомобила се състои от различни части. Компенсацията на шума се извършва от две части, а именно шумозаглушител и резонатор.
CarsBg.net