Електрически автомобили
Зареждане на електрически автомобил – у дома или на станция?
0519
Зареждане на колата – къде е по-удачно,  у дома или на специални станции за зареждане?   С появата на електрически превозни средства и бързото
CarsBg.net